News‎ > ‎

ประชุมคณะทำงาน

posted Jul 6, 2015, 1:38 AM by Unknown user   [ updated Jul 6, 2015, 1:44 AM ]
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ณ โรงเรียนนารีนุกูล 
   

Comments