ตารางการออกอากาศ

ตารางการออกอากาศการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ผ่าน Youtube Channel
สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่  เวลา   เรื่อง/วิชา ผู้บรรยาย/สถานที่
 24 มิถุนายน 2558  08.30 - 12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
ติววิชาภาษาอังกฤษ จากติวเตอร์มืออาชีพ ครูพี่แนน
ติววิชาสังคมศึกษา จากครูพี่หมุย
ติววิชาภาษาไทย จากครูพี่หมุยและคณะ
หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 9 กรกฎาคม 2558  12.00 - 16.00 น. การแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 10 กรกฎาคม 2558  09.00 - 14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015" รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 20 กรกฎาคม 2558 09.00 - 17.10 น. พิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015" รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Comments